گزارش روز پایانی نمایشگاه نوآوری و فناوری اینوتکس۲۰۱۹

پرده آخر روز چهارم روز رسیدن هم قطاران استارتاپی به ایستگاه پایانی بود. این بار حضور همکاران ما در اکوسیستم بود که به غرفه های خانه نوآوری گرما بخشید. روزآخر نمایشگاه اینوتکس بسیاری از تیم های استارتاپی به بخش های مختلف رویداد سر می زدند. خانواده بزرگ اکوسیستم استارتاپی که در ۳ روز گذشته میزبانی بخش های مختلف رویداد بر عهده شان بود در آخرین ساعات، خود مهمان اینوتکس شدند و با همکاران قدیمی و...

گزارش روز دوم نمایشگاه بین المللی اینوتکس-پرده دوم

خانه نوآوری-تجربه فناوری

پرده دوم: بخش اول معمول روایت یک قصه اینطور است که پس از پایان پرده اول، با نقطه عطفی پرده دوم آغاز می شود. هرچند بخش تجربه فناوری برای عموم بازدیدکنندگان بسیار جذاب و هیجان انگیز به نظر می رسید ولی گویا این مقدار هیجان، برای اهالی خانه راضی کننده نبود مگر اینکه بازدیدکننده ای در واقعیت مجازی غرق شود و به در و دیوار بخورد تا لبخندی به گوشه لب آنها بنشیند. پس هیچ نقطه عطفی مانند برگزاری مسابقه...

Montr">Where To Buy Valium In Ho Chi Minh City

گزارش روز نخست نمایشگاه بین المللی اینوتکس

inotex-innohouse

Buy Diazepam Online Nz پرده اول : روز، داخلی، زیر سقف اینوتکس ! بالاخره قصه خانه نوآوری در رویداد بین المللی نوآوری و فناوری آغاز شد. رویدادی که با حضور اعضای اکوسیستم استارتابی، مخترعین، شتابدهنده ها، مراکز رشد، شرکت های فناور، سرمایه گذارهای خطرپذیر و مهمانانی از ۶۲ کشور جهان در حال برگزاری است. همانند دوره گذشته برگزاری بخش تجربه فناوری بر عهده خانه گذاشته شد و این بار ریمیای مهارت آموز، کارگزار خانه نوآوری در...

Buy Diazepam Uk 2Mg

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها